Ομάδες Σχολικής Ετοιμότητας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η ομάδα σχολικής ετοιμότητας απαρτίζεται από παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και που το επόμενο σχολικό έτος θα φοιτούν στην πρώτη Δημοτικού.

Η ομάδα ξεκινάει τον Ιανουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο κάθε έτους.

Στόχος της είναι η οργανωμένη προετοιμασία για την ομαλή μετάβαση των παιδιών στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Δοκιμασίες ή δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης
  • Δοκιμασίες ή δραστηριότητες δόμησης του προφορικού λόγου σε επίπεδο περιγραφικής ικανότητας
  • Δοκιμασίες ή δραστηριότητες γραφοκινητικής ανάπτυξης
  • Δραστηριότητες αναγνώρισης και γραφής γραμμάτων
  • Δραστηριότητες συλλαβισμού και ανάγνωσης
  • Προμαθηματικές, μαθηματικές έννοιες και εισαγωγή στην κριτική σκέψη
  • Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην βελτίωση της συγκέντρωσης
  • Δραστηριότητες ομαδικών εργασιών που στοχεύουν στην αλληλεπίδραση και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που εντάσσονται σε κάθε ομάδα είναι αυστηρά μέχρι 4. Η συχνότητα των συναντήσεων είναι μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια της είναι μια ώρα.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία