Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Τα προγράμματά μας υλοποιούνται μέσα από συμμετοχικές ομαδικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τα εργαλεία της βιωματικής προσέγγισης και ενεργητικής μάθησης με προσεγγίσεις που αντιστοιχούν στην έρευνα, στις δράσεις πεδίου, τις τεχνικές του θεάτρου, τα ψυχοκινητικά παιχνίδια, κ.ά.
Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση των προγραμμάτων μας, τα παιδιά:
Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια απασχόλησης
Ερευνούν και ανακαλύπτουν
Ενισχύουν την ικανότητά τους για κατανόηση και ερμηνεία
Μαθαίνουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της ομάδας
Αποκτούν γνώση μέσα από τη βιωματική εμπειρία
Οι τρεις θεματικές ενότητες που καλύπτουμε είναι:
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να αναπτύξουν ένα επίπεδο συναισθηματικής επίγνωσης και να γνωρίσουν τη σχέση μεταξύ συναισθήματος και συμπεριφοράς μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες. Τα παιδιά ανακαλύπτουν και εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τα συνδέουν με γεγονότα της καθημερινότητας, μαθαίνουν να εξωτερικεύουν αυτό που νιώθουν και να διαχειρίζονται το όποιο συναίσθημα με εποικοδομητικό τρόπο. Μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση βασισμένη στην παροχή ερεθισμάτων και στη συμμετοχή σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, στοχεύουμε στην ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και στη βελτίωση του κοινωνικού τους εαυτού για την ενίσχυση της αρμονικής τους συνύπαρξης. Μέσα από την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, την παρακίνηση για έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, την προσπάθεια επίλυσης τυχόν συγκρούσεων, προσπαθούμε και πετυχαίνουμε την ενίσχυση του θετικού κλίματος εντός της ομάδας.

Σχολικός Εκφοβισμός
Η βίαιη συμπεριφορά μέσα στο χώρο του σχολείου φαίνεται να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και παιχνίδια δραστηριοποίησης, να ενημερωθούν και να εντοπίσουν περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού, να διδαχθούν από ιστορίες και να μάθουν να αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις γνωρίζοντας τρόπους ώστε να συμβιβάζουν τις μεταξύ τους διαφορές και να ξεκινούν διάλογο για την επίλυση του φαινομένου του εκφοβισμού. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, θέτουν τα όριά τους, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις bullying, εξοικειώνονται με τις τεχνικές διαχείρισης θυμού και επίλυσης συγκρούσεων και βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης προτείνοντας και οι ίδιοι λύσεις.
Διαφορετικότητα
Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες του διαφορετικού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις στην καθημερινότητα, ξεπερνώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις. Με βιωματικές δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού και κίνησης, το πρόγραμμα καλύπτει θεματικές που αφορούν στη διάκριση των βασικών πανανθρώπινων δικαιωμάτων και την ανάπτυξη του σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου ως στάση ζωής, την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα (φυλετική, πολιτισμική, κοινωνική), τη προσέγγιση τρόπων επικοινωνίας με τον άλλο και τέλος, την απόκτηση κινήτρων για συνεργασία και ομαδικότητα.
Ενεργοί Πολίτες
Το πρόγραμμα αφορά στην ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Με την τεχνική των διαφόρων ομαδικοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη μιας δημοκρατικής χώρας όπου όλοι οι πολίτες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μέσω του προγράμματος αυτού αναδεικνύονται θεματικές όπως η υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό μας και το κοινωνικό σύνολο, η ανάληψη ενεργού ρόλου στην κοινωνία, η διεκδίκηση δικαιωμάτων στο δημόσιο βίο, το ενδιαφέρον και η συμμετοχή στα κοινά, η σημασία του εθελοντισμού, κ.ά.
Σωστή Διατροφή
Τα παιδιά παρακινούνται ώστε να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και μια καλή ποιότητα ζωής, μέσα από την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. Με βιωματικά παιχνίδια, γνωρίζουν τις διάφορες ομάδες τροφίμων και τα οφέλη τους, την αξία των ισορροπημένων γευμάτων και παρακινούνται να εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους, ώστε να αποκτήσουν ορθές διατροφικές συνήθειες και μια καλή ποιότητα ζωής.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία